top of page
Vores Småhus Bydel er baseret på følgende principper.

 

1. Affaldsfrihed - Vi arbejder henimod at være affaldsfri og undgå udledning af drivhusgasser

Vi vil vælge materialer, som er produceret og kan bortskaffes uden belastning af natur og klima, og anvende energianlæg som er baseret på vedvarende energi. Vi bygger huse med sundt indeklima.

2. Gældfrihed - Bydelen ejes af en fond og den kan ikke belånes, ligesom der vil være et fastsat loft over den pris som boliger kan sælges til.

Der kan derfor ikke akkumuleres hverken gæld eller friværdi i jord eller boliger.

Man bygger for at bo, ikke for at skabe økonomisk vinding.

Det betyder, at den faste husleje bliver begrænset til ejendomsskat og eventuelle fællesudgifter.

Til gengæld kræver det noget egenfinansiering til etablering, enten via opsparing eller private lån.

 

3. OFF-Grid Grobunds bydel byggemodnes ikke.

Dvs. boliger og andre bygninger i bydelen kan ikke kobles på det kollektive forsyningsnet, men skal i stedet være selvforsynende med vand (inden for lovens rammer), samt vedvarende energi, på egen matrikel eller flere bygninger/boliger sammen. 

De årlige driftsudgifter bliver derved begrænset til vedligeholdelse af materialer og anlæg.

Det er vigtigt for os, at definitions- og beslutningsmagt ligger direkte og kun hos de deltagende.

De mennesker som skal bo-og eller have deres virke med afsæt i et Grobund lod, bestemmer suverænt over de fælles forhold via en demokratisk organiseret brugerforening, hvor hver indskyder har en stemme.

Vi ønsker at bo i et levefællesskab med kompetence og vidensdeling, med åben og respektfuld sameksistens og trygge rammer for vores børns opvækst.

 

- Priser ved gensalg bestemmes dog sammen med Fonden Gældfri, som ejer jorden. Derfor er det i den kommende tid en opgave at få afklaret, hvordan en brugerforeningen skal organiseres, retligt og praktisk, og samtidig også få skitseret, hvordan man bedst muligt rammesætter selvstyret på Grobund.

Herunder undersøge forskellige demokrati og styringsmodeller.

Vi vil fremadrettet samarbejde med såvel kommune som lokalsamfundet om lokal udvikling, og herunder støtte op omkring kommunens visioner mht. klimaindsats, bæredygtighed, cirkulær ressourceøkonomi og social økonomi.

bottom of page